Tuesday, 13 September 2005

Mikrodot

Förekomsten av mikrotext eller bilder i olika slags dokument har använts en hel del sedan det uppfanns av Tyskarna under andra världskriget. Man kan se det på till exempel våra pengar som har väldigt liten text tryckt på sig. Det har även använts som identifieringsvektyg genom att trycka till exempel en punkt, punkten är egentligen en förminskad version av t ex landets eller organisationens logotyp. På så sätt kan den som vill kolla att dokumentet kommer ifrån rätt källor lätt verifiera dess äkthet. Det finns även fall där du (se utdraget från Wkipedia) skriver ditt namn på en linje av punkter, då är denna linje av punkter vid närmare granskning inte alls punkter, det är text.

Exempel på microprinting: I den amerikanska 100$ sedelns 100 längst ner till vänster så är ordet USA tryckt. Ett annat ställe där detta används är i kragen på Franklin, där har man tryck United States of America. Finns antagligen en mängd ställen där denna princip används och jag vore tacksam om varje tips om mikrotryck eller mikropunkt-tekniker. Ska sätta igång och scanna lite allt möjligt på jakt efter intressanta exempel. Något foto av en mikropunkt eller hänvisnigar till info tas gärna emot.


Microprinting

From Wikipedia, the free encyclopedia.

Microprinting is one of many anti-
counterfeiting techniques used most often on currency and bank checks, as well as various other items of value. Microprinting involves printing very small text, usually too small to read with the naked eye, onto the note or item. Microprint is frequently hidden in an inconspicuous, unnoticeable area on the note or item. For example, on the series 2004 United States $20 bill, microprint is hidden within the border in the lower left corner of the obverse (front) side. However, microprint is sometimes placed in a prominent location on the item, and may even be labeled with an MP symbol as a warning that the note or item contains microprinting. On most bank checks in the United States, the line on which the account holder signs his or her name is microprint text, and the microprint line usually includes the MP symbol next to it.

Example of security microprinting used on a bank check
Microprinting works as an anti-counterfeiting feature through the fact that text of such small size is very difficult to reproduce accurately during attempts to counterfeit the note or item on which it is printed. When the note or item is placed in a
photocopier or computer scanner, a line of microprint text will appear to the copier or scanner as a dotted line, which will then appear in the same manner on the counterfeit note or item when it is printed. Likewise, attempts to counterfeit using a printing press do not accurately reproduce the microprint, because the text is too small to engrave into the printing plates using methods available to the general public and to counterfeiters. Thus, microprinting, along with other anti-counterfeiting methods used on the note or item, ultimately serves to confirm the fact that the note or item on which it is printed is genuine.
See also:
Microdot (200 Mikrogram?)

Retrieved from "
http://en.wikipedia.org/wiki/Microprinting"

No comments: