Sunday, 4 September 2005

I am Seeing UFO's
1 comment:

Bräckemannen said...

Mina fördjupningar i ämnet har övertygat mig om att dom flygs av människor. Betänk tex att när STEALTH-planen provflögs (dom existerade inte officiellt) beskrev ögonvittnen UFO:n som STEALTH-planen senare har visat sig se ut.
Nikola Tesla fifflade med anti-gravitation runt förra sekelskiftet.
Vetenskap och teknik undanhålls allmänheten hela tiden. En PC på 10 GHz är knappast cutting edge.